Sendingen er avsluttet. Opptak og presentasjoner er nå tilgjengelig.
Tilsynsdagen 2020
Mandag 2. november kl. 09.00 – 12.00
Se opptak:
Tilsyn med brannkonsept
Trond Andersen, Direktoratet for byggkvalitet
Byggesaksforskriften krever at det skal føres kontroll med brannsikkerhet for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3. Den obligatoriske kontrollen er avgrenset til å gjelde brannkonsept. Foredraget tar for seg hva et brannkonsept er og hvordan du fører kontroll med brannkonsept i praksis.
Trond Andersen er senioringeniør for fagområdet brann- og konstruksjonsteknikk i Direktoratet for byggkvalitet. Han mer enn 20 års erfaring i brannfaget som brannteknisk rådgiver, leder i brannvesenet og fagsjef i Norsk brannvernforening. Han har også erfaring som tømrer og byggeleder i bygg- og anleggsbransjen. Andersen er utdannet bygningsingeniør med fag- og mesterbrev innen tømrerfaget, og en videreutdanning som branningeniør og bedriftsøkonom.
Stans av arbeid på byggeplass
Trine Lill Johansen, Trondheim kommune
Hva gjør du hvis du oppdager forhold på byggeplass som tilsier at arbeidet må stoppes umiddelbart?  I dette foredraget får du gode råd om hvordan du går fram.
Trine Lill Johansen er ingeniør og har jobbet i mange år ved byggesakskontoret i Trondheim kommune. Hun har vært leder for byggesakskontoret og er nå avdelingsleder.
Vurdering av sanksjoner og overtredelsesgebyr
Therese Brøndum, Direktoratet for byggkvalitet
En del av arbeidet med å følge opp ulovligheter går ut på å ilegge sanksjoner og overtredelsesgebyr. I dette foredraget får vi høre hvilke sanksjoner det kan være lurt å bruke og når du bør bruke de. Vi får anbefalinger på størrelsen på tvangsmulkt og hvor hvor streng man bør være.
Therese Brøndum er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet. Hun er jurist og har tidligere jobbet elleve år med byggetilsyn i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, sist som enhetsleder for byggetilsyn med ansvar for indre by i Oslo.
Slik kan tilsyn stoppe arbeidslivskriminaliteten
Aud Eli Bergem Mayandia, Skatteetaten
I dette foredraget setter vi fokus på arbeidslivskriminalitet. Hvorfor er det viktig å bekjempe arbeidslivskriminalitet i arbeidet med å sikre gode bygg for et godt samfunn? Hva er A-krimsenteret og hvordan kan kommunen samarbeide med det lokale A-krimsenteret?
Aud Eli Bergem Mayandia har vært ansatt i Skatteetaten i over 20 år. Siden 2015 har hun jobbet med etterretning og analyse, ved det tverrfaglige A-krimsenteret i Oslo. Mayandia har studert økonomi og administrasjon ved daværende Økonomisk College. Hun har 2-årig skatteskole og videreutdanning innen kontrollmetodikk og tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet.
Tilsyn for politikere
Svend Åge Strisland, Kristiansand kommune
En av hovedgrunnene til at mange kommuner fører få eller ingen tilsyn er mangel på ressurser. Det er kommunens politikere som tildeler ressurser. Hvordan får man politikerne med på laget, slik at tilsyn og oppfølging kan prioriteres i større grad?
Svend Åge Strisland er leder for avdeling for tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Kristiansand kommune. Han har tidligere vært byggesaksleder i Vennesla kommune, jobbet fem år som byggesaksbehandler og har 14 års erfaring fra mureryrket. Han er utdannet bygningsingeniør (arealplanlegging/arkitektur) og har fagbrev i murerfaget.