Tilsynsdagen 2021
Mandag 8. november kl. 09.00 – 12.00
Direktoratet tilbyr kommuner hjelp til tilsynsarbeidet. Meld interesse her!

Direktoratet søker etter kommuner som ønsker hjelp til å komme i gang med tilsyn, eller som ønsker å øke tilsynsvirksomheten. Gjelder dette din kommune? Da ønsker vi å høre fra deg!

Samarbeidsprosjektet om tilsynsarbeid vil kreve at dere kan gjennomføre minst 10 tilsyn i løpet av første halvdel av 2022. Vi hjelper dere å komme i gang med selve tilsynet. Eventuelle avvik som oppdages følger dere opp selv.

Dersom du ønsker at kommunen din skal få hjelp til å komme i gang med tilsynsarbeidet, melder du interesse ved å fylle ut dette skjemaet:

Ja, vår kommune ønsker hjelp med tilsynsarbeidet
Slik kan kommunene bidra til å sikre trygge heiser
Frode Magnussen, teknisk sjef i Norsk heiskontroll
For å sikre at heiser og løfteplattformer er trygge må det utføres vedlikehold og ettersyn av anleggene. Det må repareres når det er nødvendig, og det må føres sikkerhetskontroll med anleggene. I dette foredraget får du høre om kommunens rolle som bygningsmyndighet og hvilken rolle kommunen har ved kontroll av heisanlegg. I tillegg får du vite hvordan kommunen kan  identifisere anlegg som mangler kontroll og følge opp eiere som ikke lukker alvorlige avvik.
Frode Magnussen, til daglig teknisk sjef i Norsk heiskontroll, har 24 års erfaring innen kontroll av heis og andre type løfteinnretninger. Han er engasjert i standardisering og er medlem i Standard Norges komite for løfteinnretninger, NB-Lift (Notify Body Lift) og representerer Standard Norge i de europeiske arbeidsgruppene for heis (CEN).
Bransjens blikk på uavhengig kontroll med brannsikkerhet
Håkon Winterseth, faglig leder i Firesafe AS
En viktig oppgave for kommunene for å ivareta brannsikkerheten, er uavhengig kontroll av utførelse. Dette kan bidra til å unngå ulykker og tap av liv og materielle verdier. Håkon Winterseth fra Firesafe deler sine erfaringer og snakker om betydningen av uavhengig kontroll sett fra bransjens side. Han har med eksempler og noen forslag til hvordan uavhengig kontroll kan være et godt verktøy for kommunene.
Håkon Winterseth er faglig leder i Firesafe AS, som er Norges største branntekniske fagmiljø. Han er også engasjert i utviklingen av brannfaget og er nestleder i Brannfaglig Fellesorganisasjon – BFO brann. Winterseth har master innen brann- og sikkerhetsteknikk og 25 års erfaring innen praktisk bruk av brannfaget, blant annet innen tiltaksklasse 3.
Hvordan føre tilsyn med kvalifikasjoner
Dag Birkeland, senioringeniør ved avdeling for sentral godkjenning i Direktoratet for byggkvalitet
Tilsyn med kvalifikasjoner har vært et prioritert område for kommunene de siste seks årene. Likevel synes en del dette kan være vanskelig. Dag Birkeland fra Direktoratet for byggkvalitet forteller om hvilke foretak kommunen bør prioritere å føre tilsyn med, og hvordan kommunen kan vurdere kvalifikasjonene til foretak som ikke fyller vilkårene for å kunne erklære ansvar.
Dag Birkeland er senioringeniør ved avdeling for sentral godkjenning i Direktoratet for byggkvalitet. Han har 14 års erfaring fra byggesaksbehandling i tre kommuner. Siden 2013 har han jobbet med tilsyn med foretak som har sentral godkjenning. Birkeland er utdannet høgskoleingeniør bygg.
Elveli-saken, Norges største ulovlighetssak?
Astrid Fagertun og Lena Amdal
Eieren av Elveli gård ble i 2020 dømt for overtredelse av straffebestemmelsene i plan- og bygningsloven. I årevis har eieren foretatt massive terrengendringer på gården med deponering av fremmede masser. Saken omfatter ulovlige terrengendringer, ulovlige bygninger og mulig forurensing.Astrid Fagertun og Lena Amdal fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune forteller om prosessen og hvordan etaten blant annet har samarbeidet med innkrevingsetaten, politiet og statsforvalteren i oppfølgingen av de ulovlige forholdene.
Astrid Fagertun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og jobber til daglig som prosjektleder i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun har fem års erfaring med ulovlighetsoppfølging og tilsyn, og jobber blant annet med å forfølge ulovligheter i strandsonen.
Lena Amdal er utdannet ved Universitetet i Oslo og jobber i dag som prosjektleder for Strandsoneprosjektet i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun har mange års erfaring med ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Tidligere har hun bla vært spesialrådgiver i Byrådsavdeling for byutvikling, seniorrådgiver i Eiendoms- og byfornyelsesetaten og prosjektkoordinator i Kulturetaten.

DiBK bistår kommuner med å komme i gang med til tilsyn
Arnfinn Martinsen, Jonny Pedersen og Øyvind Kikut
I 2020 startet DiBK et prosjekt med mål om å bistå kommuner som fører få tilsyn, slik at kommunene kan øke sin tilsynsvirksomhet. Prosjektet fikk gode tilbakemeldinger og direktoratet har videreført bistanden også i år. Øyvind Kikut og Jonny Pedersen i DiBK forteller om prosjektet og snakker med en av fjorårets deltakere, Arnfinn Brenna Martinsen i Stange kommune.
Arnfinn Martinsen har en mastergrad i rettsvitenskap. Han jobbet en periode som advokatfullmektig før han begynte som rådgiver i DiBK i januar 2018. Fra sommeren 2019 har han jobbet som byggesaksbehandler i Stange kommune, der han også har ført tilsyn og fulgt opp ulovligheter.
Jonny Pedersen er utdannet bygningsingeniør og har en master i organisasjon og ledelse, i tillegg til andre fagutdanninger. Har bred erfaring med tilsyn, både i kommunal og i statlig sektor.
Øyvind Kikut har en mastergrad i rettsvitenskap. Han har erfaring fra flere norske kommuner og kom til DiBK i 2014. Han var i en periode ansatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet før han returnerte til direktoratet i 2021, for å følge opp kommuner i deres tilsynsarbeid.