Sendingen er avsluttet. Opptak og presentasjoner er nå tilgjengelig.
Tilsynsdagen 2022
Mandag 7. november
Live stream:
Program:
10:00    Velkommen til Tilsynsdagen
10:10    Tilsyn med boenheter
11:05    Pause
11:30    Tilsyn med brannsikkerhet
12:20    Direktoratets nyttige hjelpemidler i tilsynsarbeidet
13:00    Pause
14:00    Ulovlig innredning av naust til fritidsbolig
14:45    Bedre bruk av ressurser
15:10    Pause
15:30    Spørsmålsbonanza
15:50    Takk for at du sier fra!
16:30    Slutt
Bedre bruk av ressurser
June Cathrine Ormstad, Vestby kommune
Mange kommuner oppgir mangel på ressurser som hovedårsak til at det ikke føres tilsyn. Vestby kommune har på kort tid både redusert saksbehandlingstiden i byggesaker samtidig som de har kommet godt i gang med tilsynsvirksomhet. Grepet er gjort uten å ansette flere. Her deler kommunen sine gode tips for hvordan få tid til både byggesaksbehandling og tilsyn.
June Cathrine Ormstad jobber som bygningssjef i Vestby kommune.  Tidligere har hun blant annet jobbet som advokat for Advokatfirmaet Salomon-Johansen AS, i tillegg til å ha jobbet med ledelse i ulike stillinger og roller. Ormstad har en mastergrad i rettsvitenskap og en bacheolorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Tilsyn med boenheter
Jens Daniel Vinvand, Kristiansand kommune
Kristiansand kommune jobber aktivt med oppfølging av mulig ulovlige hybler og boenheter i nybygg. I dette foredraget får du høre hvordan kommunen kan bruke regelverket til å regulere belastningen i boligområdene og hvordan følge opp eventuelle ulovlige objekter. Du får en grundig innføring i gjeldende regelverk og hvilke muligheter og verktøy som finnes i dag.
Jens Daniel Vinvand er jurist og saksbehandler i Kristiansand kommune.  Han har jobbet som advokat blant annet for Bull & Co Advokatfirma og har vært ansatt i Kristiansand kommune fra oktober 2019.  Vidvand har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Tilsyn med brannsikkerhet
Arnstein Fedøy, Igneus AS
Hvordan kan kommunene føre tilsyn med brannsikkerhet på en enkel måte, slik at antallet byggfeil på sikt kan reduseres? Foredraget inneholder praktiske eksempler fra kommuner som har fått bistand til å gjennomføre tilsyn.
Arnstein Fedøy er daglig leder av Igneus AS. Han har master i brannsikkerhet og slokkeanlegg, og er mangeårig deltaker og leder i flere komiteer, inkludert Norsk Standard. Han har i flere år vært styremedlem i Brannfaglig fellesorganisasjon, er internasjonal forfatter og aktiv skribent.
Ulovlig innredning av naust til fritidsbolig
Kristine Hirsti, Bodø kommune
Innredning av naust til fritidsbolig er en vanlig problemstilling i kystnære kommuner. I dette foredraget får du høre om juridiske problemstillinger og erfaringer fra en større ulovlighetssak i Bodø kommune. Saken har flere ganger vært innom både Statsforvalter og Sivilombudet. Du får også generelle råd og tips som du kan ta med deg arbeidet med oppfølging av ulovligheter.
Kristine Hirsti er juridisk rådgiver i Bodø kommune og jobber til daglig som faglig ansvarlig for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap og jobbet som advokatfullmektig før hun begynte i Bodø kommune.
Takk for at du sier fra!
Rita Enstad-Karlsen, TV-regissør, journalist, kursleder og coach.
Positiv kommunikasjon og tilbakemeldinger gjør at vi jobber godt sammen, utvikler oss og presterer bedre. I dette foredraget lærer du hvordan vi kan gi hverandre tydelige og ekte tilbakemeldinger, ansikt til ansikt. Du får en tankevekkende innsikt i kommunikasjonens kraft og lærer enkle teknikker som kan tas i bruk umiddelbart.
Rita Enstad-Karlsen har jobbet med formidling i over 26 år. Som TV-regissør, journalist, kursleder og coach. Hun brenner for en sterk feedback-kultur på arbeidsplassen, fordi det er det som gjør at vi utvikler oss og presterer bedre.
Presentasjon av direktoratets hjelpemidler
Jonny Pedersen, DiBK
DiBK har utarbeidet en rekke veiledninger som skal hjelpe kommunene i tilsynsarbeidet. Overingeniør Jonny Pedersen i direktoratet presenterer disse og forteller om det pågående arbeidet med å bistå kommuner med å føre tilsyn.
Jonny Pedersen har bred erfaring med tilsyn, både i kommunal og i statlig sektor. Han har jobbet i Sandnes kommune, med tilsyn i byggesaker, og i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Pedersen er utdannet bygningsingeniør og har en master i organisasjon og ledelse, i tillegg til andre fagutdanninger.